NEFORMALUS ŠVIETIMAS – KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS, PAPILDOMOS KOMPETENCIJOS ĮGIJIMAS

Aukštaitijos profesinio rengimo centras kartu su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru vykdo projektą:  „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsia

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos priežiūros verslo darbuotojas

Programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų. Kvalifikacijos pavadinimas – dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojas. Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalif

Žirgininkystės verslo darbuotojas

(Programa skirta baigusiems 10 klasių ir baigusiems 12 klasių arba išklausius vidurinio ugdymo programą) Mokymo trukmė 3 metai, kartu gimnazijos skyriuje įgyjamas vidurinis išsilavinimas. Baigusiems 12 k

Želdinių tvarkytojas

(neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo) Mokslas trunka 3 metus. Želdinių tvarkytojas: Želdinių tvarkytojas dažniausiai dirba paprastus ir besikartojančius darbus, kuriems atlikti reikia rankinių įrank

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas

Po 12 klasių trukmė –  110 mokymosi kreditų (2 metai). Tęstiniam profesiniam mokymui –  90 mokymosi kreditų (1,5 metų). Kvalifikacijos pavadinimas – žemės ūkio gamybos verslo darbuotoja

Ekologinio ūkio darbininkas

(nebaigusiems 10 klasių, turintiems 14 metų) Mokslas trunka 3 metus. Būsimasis ekologinio ūkio darbininkas mokosi: Mokinys mokosi ekonomikos ir verslo pagrindų, augalų apsaugos, bendrosios ekologijos, sau