2017 m. birželio 1 d.  (ketvirtadienį) įgytų kompetencijų vertinimas specialybės specialybė mokiniams.

Egzamino pradžia –TEORINĖ DALIS:  9.00 val. Asmenys į 106 auditoriją įleidžiami ne ankščiau kaip 10 min. iki vertinimo pradžios.

PRAKTINĖ DALIS: 13.00 val. mokomosiose dirbtuvėse.

SVARBU: turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą) bei rašymo priemonę.