Tarptautinis profesinio meistriškumo konkursas “Jaunasis žemės ūkio technikos specialistas 2019”, skirtas mokiniams, besimokantiems žemės ūkio, inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo srities programose.
Konkurso uždaviniai:
* Patikrinti mokinių teorines žinias.
* Patobulinti, pademonstruoti praktinius įgūdžius atliekant suvirinimo darbus ir vairuojant žemės ūkio techniką.
* Ugdyti tarpusavio bendradarbiavimą, iniciatyvumą.

Facebook

virseliui1