Karantinas tęsis nuo gruodžio 16 d. iki 2021 m. sausio 31 d.

Darbas nuo gruodžio 16 d_

Švietimo bendruomenei

Karantino metu mokytojų ir kai kurių kitų darbuotojų darbas yra organizuojamas nuotoliniu būdu. Susisiekti su darbuotojais galite el. paštu arba telefonu:

Direktorius Vladas Pusvaškis +370 (687) 41001, el.p. direktorius@alantostvm.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Kavaliauskienė, +370 (610) 00 334, el.p. ugdymas@alantostvm.lt

Anykščių filialo direktorius, Ramūnas Zlatkus, tel.+370(682)10527, el.p. ramunaszlatkus@gmail.com

Gimnazijos skyriaus vedėja, +370 (674) 23 431, el.p. gimnazijossk@alantostvm.lt

Mokymo dalies administratorė,  +370 (623) 98 667, el. p. mokymas@alantostvm.lt

Sekretorė tel. +370 (682)36 824, el.p. info@alantostvm.lt

Administratorė, tel. +370 (620) 96674.

Buhalterė,  tel. +370 (611) 59 567, el. p. sonata@alantostvm.lt

Mokytojus dėl nuotolinio mokymo sistemų taikymo, kitų klausimų susijusių su IT taikymo konsultuoja Alantos TVM mokytojus: tel. +370 617 12368, el.p. it@alantostvm.lt; Anykščių filialo mokytojus: tel. 8 618 02956,  el.p. reginaslap@gmail.com

Mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai)  su mokytojais, grupių vadovais bendrauja el. dienyne TAMO, el.paštu, telefonais.

Prevencija. Karantino metu rekomenduojama vengti bet kokių socialinių kontaktų – be ypatingos priežasties neikite iš namų. Bendraukite telefonu, el. paštu, kt. nuotoliniu būdu.

Mokykla ir Anykščių filialas dirba nuotoliniu būdu ir lankytojų prašo nevykti į mokyklos patalpas. Siekiant koronaviruso plitimo prevencijos visi lankytojai yra registruojami.

Visiems atvykus į mokyklos patalpas yra privaloma dezinfekuoti rankas naudojantis prie įėjimų įrengtais dezinfekcinio skysčio dozatoriais.

Kadangi tiek tarptautinė, tiek nacionalinė situacija nuolat kinta, neišvengiamai bus priimami nauji sprendimai. Todėl prašome reguliariai sekti informaciją Mokyklos interneto svetainėje ir el. dienyne.