Įgytų kompetencijų vertinimas Apskaitininko ir kasininko  specialybės I kurso mokiniams.

SVARBU. Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Teorinė dalis: 2018-06-15, 9.00-12.00 val. ,  105 aud.  Asmenys į patalpą įleidžiami 8.50 val.

Praktinė dalis 2018-06-15 , pradžia: 12.30 val., 204 auditorija.