Įgytų kompetencijų vertinimas Automobilių mechaniko ir Virėjo specialybių III kurso mokiniams.

SVARBU. Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Teorinė dalis: 2018-06-14, 9.00-11.30 val. ,  vitražinė salė . Asmenys į patalpą įleidžiami 8.50 val.

Praktinė dalis AM3 grupei 2018-06-14 , pradžia: 13.00 val., 110 auditorija.

Praktinė dalis V3 grupei 2018-06-14, pradžia 13.00 val., 101 auditorija.