Gegužės 10 d., 9.00 val.  vyks įgytų kompetencijų vertinimas šioms grupėms:

Siuvėjo specialybės: teorija – 308 aud., (III aukštas), praktinė dalis – 212 aud. siuvimo laboratorija.

Pardavimų konsultanto spec.: teorinė ir praktinė dalys vyks  309 aud. (III aukštas).

Ekologinio ūkio darbininko spec.: teorija – vitražinėje salėje, praktinė dalis – mokomajame ūkyje. PASTABA. Turėti darbui skirtą aprangą ir avalynę.

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo spec.: teorija – vitražinėje salėje, praktinė dalis – mokomajame ūkyje. PASTABA. Turėti darbui skirtą aprangą ir avalynę.

Į auditorijas  įleidžiami  ne ankščiau kaip 8.45 val., turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, rašymo priemones.

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKA.