Birželio 13 d., 9.00 val.  vyks įgytų kompetencijų vertinimas.

Virėjo ir Automobilių mechaniko specialybės: teorija – vitražinė salė, praktinė dalis – 100 aud., 110 aud.

Į auditorijas  įleidžiami  ne ankščiau kaip 8.45 val., turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, rašymo priemones.