KONFERENCIJA „Darbo teisės naujovės darbdaviams, profesinių sąjungų atstovams, NVO ir visuomenei“

2019 m. rugsėjo 27 d.

Všį Alantos technologijų ir verslo mokykloje, Technikumo g. 2 , Alanta , Molėtų r.

P R O G R A M A

Konferencijos lektoriai: Vaidas Šalaševičius, Valstybinės darbo inspekcijos ekspertas; Agnė Bundzinskaitė, Modestas Rezgys, Žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus teisininkai.

 

8.45 – 9.00 Dalyvių registracija, pasitikimo kava
9.00 – 12.00 I dalies temos:

Socialinis dialogas;

Socialinio dialogas skirtingose veiklos formose (skirtumai, privalumai ir trūkumai);

12.00 – 12.30 Pietų pertrauka
9.00 – 17.30 II dalies temos:

Bendrosios Darbo kodekso nuostatos;

Tarptautinio pobūdžio darbo santykiams taikytina teisė;

Darbo sutarties sąvoka ir darbo sutarties sąlygos (būtinosios ir papildomos);

Darbo ir poilsio laikas, darbo užmokestis, žalos atlyginimas;

Darbuotojų sauga ir sveikata;

Kolektyviniai darbo santykiai;

Profesinės sąjungos ir soc. partnerystės formos;

Darbo ginčai.

 

SVARBU: Pageidaujantiems dalyvauti konferencijoje privaloma išankstinė registracija. Dalyviai registruojami iki 2019 m. rugsėjo 23 d. 12 val. el. pašto adresu i.kalediene@zur.lt. Registracijai būtina pateikti projekto dalyvio apklausos anketą ir „vienos įmonės“ deklaraciją (dokumentų formos pridedamos).

Kontaktai pasiteiravimui:

Laimė Teresė Ramonienė, Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorė Molėtų r. sav. , mob. tel.   8 614 14 706, el. paštas l.ramoniene@zur.lt;

Albertas Sekonas, Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorius Ignalinos r. sav., mob. tel. 86 10 64 153,    el. paštas a.sekonas@zur.lt;

Ina Kalėdienė, Žemės ūkio rūmų Projektų valdymo poskyrio vyr. specialistė, mob. tel. 8 650 54 770,  paštas i.kalediene@zur.lt.

Visiems konferencijos dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.