Metodinė diena mokyklos bendruomenei
„Gerų idėjų/patirčių mugė pamokos kokybei gerinti“.
2016 m. balandžio 12 d., 13.00 val., 101 auditorija.

Darbotvarkė čia