2017 m. birželio 22 d., 11.30 val., 101 auditorijoje vyks Mokytojų tarybos posėdis.

Darbotvarkė:

  1. Dėl 2016-2017 m. m. veiklų įgyvendinimo.
  2. Dėl 2016-2017 m. m. užbaigimo, mokinių kėlimo į aukštesnį kursą.
  3. Dėl kompetencijų vertinimo rezultatų 2016-2017 m. m.
  4. Dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo/kėlimo 2016-2017 m. m.
  5. Dėl E3 gr. specializacijos pasirinkimo ir ŽD1 gr. pasirenkamųjų modulių 2016-2017 m. m.
  6. Dėl 2016-2017 m.m. vykdomų programų įgyvendinimo plano aptarimo ir 2017-2018 m.m. programų įgyvendinimo plano projekto svarstymo.
  7. Dėl brandos egzaminų laikymo ir jų preliminarių rezultatų.
  8. Dėl mokinių priėmimo 2017-2018 m. m.
 •  Kiti klausimai.