P2, PB3 gr. įgytų kompetencijų vertinimas.

KMBT_195_00245