Bendrąjį priėmimą į formaliojo profesinio mokymo programas organizuoja ir vykdo LR švietimo ir mokslo ministro įgaliota institucija – LAMA BPO. Prašymai mokytis teikiami interneto svetainės www.lamabpo.lt informacinėje sistemoje.

  PATEIKTI PRAŠYMĄ MOKYTIS:      https://bp.lamabpo.lt/pr2017/lama_is.main

  Atvykus į mokyklą bus suteikta pagalba ir konsultacija kaip pildyti prašymą informacinėje sistemoje. Galite skambinti į mokyklą tel.: 8 383 58 337, 58 500, rašyti el.p.: mokymas@alantostvm.lt      

       PRIĖMIMO TERMINAI:

Veiksmai Data
Pagrindinio priėmimo siūlymų mokytis paskelbimas Iki 2017 m. rugpjūčio 24 d.
Sutarčių su stojančiais sudarymas mokykloje 2017 m. rugpjūčio 25-30 d.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2017 m. rugpjūčio 31 d.
Papildomas priėmimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2017 m. rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 6 d.
Papildomo priėmimo siūlymų mokytis paskelbimas Iki 2017 m. rugsėjo 11 d.
Papildomo priėmimo sutarčių su stojančiais sudarymas mokykloje 2017 m. rugsėjo 12-15 d.

 atsakymai i 10 aktualiausiu klausimu