PATEIKTI PRAŠYMĄ  https://profesinis.lamabpo.lt/

VYKDOMAS PRIĖMIMAS Į ŠIAS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS:

Neįgijusius pagrindinio išsilavinimo:

Į gimnazijos skyrių, kartu su profesiniu mokymu, įgijus pagrindinį išsilavinimą:

Turinčius vidurinį išsilavinimą:

Turinčius vidurinį išsilavinimą ir/ar profesinę kvalifikaciją (tęstinis mokymas):

Norintiems sudaromos sąlygos įgyti TR1, TR2, SZ kategorijos traktorininko, vairuotojo B kategorijos kvalifikacijas. Mokiniai aprūpinami bendrabučiu, mokama stipendija.

VYKDOMAS PRIĖMIMAS Į I IR  II  GIMNAZIJOS KLASES (9, 10 KLASES). Mokiniai įgis pagrindinį išsilavinimą, bei reikiamų žinių renkantis būsimą profesiją.

VYKDOMAS SUAUGUSIŲJŲ NEAKIVAIZDINIS MOKYMAS PAGAL VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ (11 IR 12 KLASĖS). Užsiėmimai vyksta šeštadieniais.

Mokyklos adresas: Technikumo g. 2, Alantos mstl., Alantos sen., Molėtų r.

Kontaktai: tel.: (8383) 5 85 00, 5 83 37, el. p. info@alantostvm.lt , ugdymas@alantostvm.lt