2018 m. vasario 16-ąją Atkurtai Lietuvai – 100. Mūsų mokyklos bendruomenė organizuoja įvairius renginius, išvykas, akcijas, skirtas paminėti ir švęsti Lietuvos Gimtadienį. Apie renginius plačiau bus skelbiama Naujienų skiltyje.

Norintiems plačiau susipažinti su renginiais Lietuvoje ir užsienyje:  Lietuvai – 100.

Vasario 16 d. mokykloje