2017 m. balandžio 10-14 d. SKVC vykdo Žemės ūkio mokslų krypties studijų programų tarptautinį vertinimą. Vertinama programa – Utenos kolegijos žemės ūkio technologijos studijų programa (653D77003).

Balandžio 11 d. vertinimas atliekamas mūsų mokyklos bazėje, kurioje įgyvendinama ši studijų programa. Komisija susitiks su fakulteto administracija, dėstytojais, studentais, absolventais, socialiniais partneriais.