Socialinio darbuotojo padėjėjas

Trukmė – 110 mokymosi kreditų (2 metai). Tęstiniam mokymui – 90 mokymosi kreditų (1,5 metai). Kvalifikacijos pavadinimas – socialinio darbuotojo padėjėjas. Kvalifikacijos lygis pagal Lie