2019 m. balandžio 8-12 dienomis mokykloje vyksta aktyvios, integruotos pamokos “Iššūkių savaitė. Pamokos kitaip”. Istorijos mokytoja metodininkė Dalia Rudėnienė vedė pamoką – “Istorija atgyja muziejuje”, skirta mokyklos artėjančiam 60 metų jubiliejui paminėti. Aplankė Alantos dvaro rūmus, mokyklos muziejų, mokiniai susipažino su mokyklos istorija ir šiandiena. Kartu su geografijos vyr. mokytoju Valdu Skebu  organizavo integruotą pamoką-protmūšį, skirtą mokyklos istorijai, geografiniai aplinkai pažinti ir prisiminti.

Category: Kita , Pamokos , Renginiai