Iššūkių savaitės proga, “ pamokos kitaip” matematikos pamoka vyko lauke. Duota užduotis išmatuoti medienos tūrį kubiniais metrais.

Pamokos pradžioje mokiniams buvo priminta kaip skaičiuoti medienos tūrį, kokia figūra yra medžio kamienas.

Vaikinų komanda skaičiavo rąstų parametrus iš vienos pusės, merginos iš kitos pusės pakrauto vežimo. Darbas vyko sėkmingai, gauti skaičiavimai palyginti grupėse ir apsvarstyta iš kur atsirado skaičiavimų paklaida. Įrodyta, kad matematika ne tik tušti skaičiavimai sąsiuvinio lape, bet kad tuos skaičiavimus galima pritaikyti praktiškai ir naudingai.


Category: Kita , Pamokos , Renginiai