Trukmė – 110 mokymosi kreditų (2 metai).

Tęstiniam mokymui – 90 mokymosi kreditų (1,5 metai).

Kvalifikacijos pavadinimas – socialinio darbuotojo padėjėjas.

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV.

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis išsilavinimas.

Programos paskirtis. Sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas:

  • socialinės paramos teikimo,
  • socialinių paslaugų (bendrųjų ir specialiųjų) teikimo,
  • asmens higienos įgūdžių palaikymo,
  • socialinių paslaugų poreikio analizavimo,
  • socialinio darbo pagrindų taikymo,
  • bendravimo su skirtingomis asmenų grupėmis,
  • socialinio darbo vertybių taikymo,
  • socialinių projektų rengimo srityse.

 Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti sveikatos, globos bei ugdymo įstaigose: senelių namuose, įvairaus tipo ligoninėse, slaugos namuose, vaikų namuose, vaikų, jaunimo senyvo amžiaus žmonių, neįgaliųjų dienos centruose, nevyriausybinėse organizacijose, krizių centruose, nakvynės namuose, socializacijos centruose, teikti socialines paslaugas asmenims klientų namuose, taip pat užsiimti kita šios srities ūkine veikla, reglamentuota LR įstatymais.

 

Socialinio darbuotojo padėjėjui darbui būdingas empatiškas bendravimas su socialinių paslaugų klientais, jų šeimos nariais ir socialine kliento aplinka. Socialinių paslaugų teikimas grindžiamas socialinėmis ir krikščioniškomis vertybėmis, socialinio darbuotojo principais, etikos normomis, reikalaujančiomis ypatingo, pagarbaus požiūrio į kiekvieną klientą ir jų poreikių tenkinimą.

 


Category: Socialinė gerovė