Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 417 „Dėl sutikimo reorganizuoti Anykščių technologijos mokyklą“, Anykščių technologijos mokykla reorganizuojama prijungiant prie Alantos technologijos ir verslo mokyklos. Po reorganizavimo pasibaigiančios Anykščių technologijos mokyklos teisės ir pareigos 2019 m. rugsėjo 2 d. pereina po reorganizavimo veiksiančiai Alantos technologijos ir verslo  mokyklai.

Mokinių mokymosi sąlygos nuo 2018 m. rugsėjo 2 d. nesikeičia. Mokymas vyks dviem adresais pagal mokinio pasirinktą mokymosi vietą Anykščiuose, Ažupiečių g. 2, arba Alantoje, Technikumo g. 2, Molėtų rajone.

Administracija


Category: Visos