Užimtumo tarnyba mini darbo biržų sistemos sukūrimo 100-metį ir vienerius Užimtumo tarnybos veiklos metus. Organizuota konferencija, kuri buvo skirta pristatyti bendradarbiavimo gerąsias patirtis didinant gyventojų užimtumą. Konferencijoje dalyvavo mokyklos direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Vytautas Sabaliauskas. Mokyklai įteikta padėka už daugiausiai įdarbintų asmenų skaičių pagal pameistystės darbo sutartis.


Category: Renginiai