Technologinis ugdymas Alantos technologijos ir verslo mokykloje ir Anykščių filiale

Šie mokslo metai mūsų mokyklai tikras iššūkių metas. Nuo rugsėjo 1 dienos prie mūsų prijungta Anykščių technologijų mokykla, kuri dabar yra mūsų mokyklos filialas. Kitas iššūkis – technologinio mokymo įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams.

Technologinio ugdymo paskirtis yra plėtoti bendrąsias ir technologines kompetencijas – žinių ir supratimo, gebėjimų ir nuostatų visumą, padedančią mokiniui įgyti technologinio raštingumo pagrindus, būtinus kiekvienam žmogui nuolat kintančioje sociokultūrinėje aplinkoje.

Pirmas žingsnis buvo organizuoti susitikimus su Molėtų ir Anykščių švietimo skyrių atstovais, toliau vyko susitikimai su ugdymo įstaigų vadovais, pristatyti galimi įgyvendinti moduliai. Tokie kaip: „TR1 traktorių vairavimas“, „Medžiagų apdirbimo technologijos“, „Maisto gaminimo technologijos“, „Pasiruošimas siuvimo procesas“, „Svečių aptarnavimas“, „Dekoratyvinio želdinimo technologijos“, „Automobilių remonto technologijos“. Visus šiuos modulius mokiniai rinkosi pagal savo norus. Įvertinus poreikį ir pageidavimus, Anykščių filiale įrengta siuvimo auditorija, nupirktos naujos siuvimo mašinos.

Bendradarbiavimo sutartys pasirašytos su Anykščių Antano Baranausko pagrindine mokykla, Anykščių Jono Biliūno gimnazija, Anykščių Troškūnų gimnazija ir Molėtų gimnazija. Ne visas mokyklas sudomino ši idėja,  ne visos mokyklos turi galimybę atvežti mokinius, tai papildomos išlaidos mokykloms, kitos nutarė atvykti kitais mokslo metais.

Technologinis ugdymas profesinėje mokykloje naudingas ne vien dėl turimos mokymo bazės, bet kartu mokiniai susipažįsta su karjeros planavimu, ugdomas savarankiškumas, plečiamas mokinio kasdienio gyvenimo akiratis ir t.t. Dažnu atveju technologijų pamokos virsta teorinėmis, mažai naudingomis mokiniui. Vienas iš mūsų tikslų – kuo daugiau praktinių užsiėmimų. Kitas – mokant pagal, pavyzdžiui, maisto gaminimo technologijų modulį, mokiniai susipažintų su stalo serviravimo ir jo puošybos pagrindais, netgi mokėtų pasisiūti staltiesę ar servetėles. Kita vertus, taip mokiniai gali susipažinti ir išbandyti įvairias profesijas. Tai palengvins būsimos specialybės pasirinkimą.

Viešojoje erdvėje vis kalbama apie studentų trūkumą inžinerinėse specialybėse. Inžinerinio mąstymo pradmenys įgyjami technologijų dalyko pamokose. Atvykę mokiniai ne vienai ar dviem valandoms, turi galimybę geriau gilinti praktinius įgūdžius

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skatina bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų bendradarbiavimą. Manome, kad mūsų mokyklos pasiūlyta idėja seks ir kitų rajonų mokyklos. Žinoma, kiekviena veikla reikalauja įdirbio, patirties, labai svarbus mokyklų bendras susitarimas, mokytojų bendradarbiavimas ir noras mokiniui suteikti kuo daugiau žinių ir praktinių įgūdžių.

 

 


Category: Anykščių filialas , Pamokos