Modulinė programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų (1 metų trukmės)

Kvalifikacijos pavadinimas – motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis išsilavinimas arba pagrindinis išsilavinimas ( nesimokant vidurinio ugdymo programos).

Reikalavimai profesinei patirčiai  asmuo, siekiantis įgyti šią kvalifikaciją, turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus . Mokymosi metu asmuo turi turėti arba siekti įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą

 Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą vairuotoją, gebantį vežti krovinius motorinėmis transporto priemonėmis vietiniais ir tarptautiniais maršrutais.

 Būsimo darbo specifika: motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas dirba įmonėse, užsiimančiose vežimų veikla vietiniais ir užsienio maršrutais. Jis veža krovinius tinkamiausiais maršrutais, tvarko krovinio dokumentus, vairuoja ir techniškai prižiūri automobilius, skirtus  kroviniams vežti ilgais ir trumpais atstumais. Atlieka nesudėtingą transporto priemonių remontą, naudojasi šiuolaikine telekomunikacine įranga. Atlieka arba padeda atlikti saugų prekių pakrovimo, uždengimo ir iškrovimo darbus, naudojant įvairius kėlimo ar savivarčius prietaisus. Baigę šią programą asmenys įgyja motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją (95 kodas) ir teisę laikyti vairavimo egzaminus VĮ Regitra C, CE kategorijoms įgyti.


Category: Visos