Modulinė programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų (1 metų trukmės)

Kvalifikacijos pavadinimas – kompiuterių tinklų derintojas

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:  vidurinis išsilavinimas

Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą kompiuterių tinklų derintoją, išmanantį darbą kompiuterių tinkluose ir gebanti dirbti įmonėse, kuriuose įdiegta techninė bei programinė įranga, sukurtas kompiuterių tinklas. Mokymo programa skirta sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems kompiuterių tinklų derintojo veiklos procesams: nesudėtingų sistemų dizaino ir architektūros techninių sąlygų, duomenų modelių derinimui, kompiuterinių tinklų komponenčių derinimui, kibernetinės saugos taikymui, naujų darbo vietų įrengimui, tinklų inventorizacijos procedūrų priežiūrai, tinklo duomenų srautų stebėjimui.

Būsimo darbo specifika: įgijęs kvalifikaciją asmuo galės dirbti kaip kompiuterių tinklų derintojas informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse bei kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose. Kompiuterių tinklų derintojas dirba prižiūrimas vyresniojo specialisto ir vykdo jam iš anksto suformuluotas ir pateiktas užduotis arba dirba savarankiškai.


Category: Visos