Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-612 „Dėl Viešosios įstaigos Alantos technologijos ir verslo mokyklos pavadinimo pakeitimo“ ir mokyklos dalininkų pritarimu (protokolas Nr. D-2, 2021-04-22) nuo 2021 m. liepos      1 d. keičiamas mokyklos pavadinimas iš „Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla“ į  pavadinimą „Aukštaitijos profesinio rengimo centras“.


Category: Anykščių filialas , Kita , Skelbimai