9-10 klasių mokiniai įkvėpti Molėtų viešosios bibliotekos bibliotekininkės, žurnalistės Jolantos Matkevičienės nesėdėjo mokyklos suoluose. Pamokos prasidėjo pažintimi su baltų kultūra –„ Baltų sode“.

Vaikštinėdami po jo takelius ir klausydami įtaigaus Jolantos Matkevičienės pasakojimo apie sodo įkūrimo istoriją, sužinojome apie baltus, jų kultūros ir istorijos atspindžius. Aplankėme Paduobužės kaimo mitologinį akmenį-  ,,Molėtų bažnyčią“.

Kuo garsus Molėtų kraštas ir jo žmonės, sužinojome aplankę ir pagerbę Molėtų kraštui nusipelniusius žmones, kurie jau atgulę amžino poilsio  Naujosiose Molėtų kapinėse. Stabtelėjome prie ilgamečio gydytojo ir skulptūrų kūrėjo V. Biknerio, literatūros puoselėtojų A. Kavoliūno, R. Gražio, A. Urbonienės kapų bei  atidavėme pagarbą jiems ir kitiems šviesuoliams.

Ilgai keliavome istorijos ratu, neaplenkdami ir Holokausto vietos. Joje atidavėme pagarbą žuvusiems ir padėjome po atminties akmenuką.

Integruotos žmogaus saugos bei lietuvių kalbos ir literatūros pamokos – išvykos metu praplėstos ne tik kultūros žinios, bet ir pasimokyta saugaus elgesio ir bendrystės principų.


Category: Kelionės, išvykos , Pamokos