Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. P1-208 „DĖL KONKURSO AUKŠTAITIJOS PROFESINIO RENGIMO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ATRANKOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ patvirtinta konkurso Aukštaitijos profesinio rengimo centro  direktoriaus pareigoms eiti atrankos komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkas – Julius Jakučinskas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius.

Nariai:

Onutė Kacevičienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Teisės ir administravimo departamento Personalo skyriaus vedėja;

Jonas Cesevičius, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos direktorius (Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos atstovas);

Justina Purlytė, Aukštaitijos profesinio rengimo centro profesijos mokytoja (pedagogų atstovė);

Justina Tarandaitė (Aukštaitijos profesinio rengimo centro mokinių atstovė);

Marius Baltuška, Molėtų savarankiškų namų direktorius (Aukštaitijos profesinio rengimo centro tėvų atstovas);

Irmina Kudarauskienė, Žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė (socialinių partnerių atstovė).

Komisijos sekretorė – Aira Dudėnienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Teisės ir administravimo departamento Personalo skyriaus vyriausioji specialistė.

 

Konkurso Aukštaitijos profesinio rengimo centro direktoriaus pareigoms eiti atrankos data 2021 m. spalio 5 d.


Category: Anykščių filialas , Konkursai