SIUVĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:

P31072301, P32072302, P32072304 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų

T32072302 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų

Kvalifikacijos pavadinimas – siuvėjas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

P31072301 – pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje

P32072304, T32072302 – pagrindinis išsilavinimas

P32072302 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) nėra

Programa parengta įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001).

 

1. PROGRAMOS APIBŪDINIMAS

 

            Programos paskirtis. Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam siuvėjui parengti, kuris gebėtų savarankiškai pasiruošti siuvimo procesams, siūti drabužių detales ir jungti drabužių detales į gaminį.

 

            Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs siuvėjo kvalifikaciją, galės dirbti įmonėse, teikiančiose drabužių siuvimo paslaugas.

Dirbama universaliosiomis ir specialiosiomis, automatinėmis ir pusiau automatinėmis siuvimo mašinomis.

Siuvėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais. Jam būtinos šios asmeninės savybės: tikslumas, pastabumas, kruopštumas, atsakingumas ir darbštumas.

Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą


Category: Gamyba ir perdirbimas , Specialybės