MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KROVINIAMS VEŽTI VAIRUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:

M32104101 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų

Kvalifikacijos pavadinimas – motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: pagrindinis išsilavinimas

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) asmuo, siekiantis įgyti šią kvalifikaciją, turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus (arba 16 metų amžiaus, jei asmuo taip pat mokosi vidurinio ugdymo programoje). Mokymosi metu asmuo turi turėti arba siekti įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą

Transporto ir saugojimo paslaugų sektorinio profesinio komiteto sprendimas: aprobuoti Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinę profesinio mokymo programą. Sprendimą įteisinančio posėdžio, įvykusio 2015 m. kovo 25 d., protokolo Nr. ST2-5.

 

1. PROGRAMOS APIBŪDINIMAS

 

Programos paskirtis. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa[1] skirta parengti kvalifikuotą vairuotoją, mokantį vežti krovinius motorinėmis transporto priemonėmis tarptautiniais maršrutais.

 

Būsimo darbo specifika. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas dirba įmonėse, užsiimančiose vežimų veikla vidaus ir užsienio maršrutais. Jis veža krovinius tinkamiausiais maršrutais, tvarko krovinio dokumentus muitinės postuose ir muitinės sandėliuose. Vairuoja ir techniškai prižiūri automobilius, furgonus ir sunkvežimius, skirtus prekėms, skysčiams ir sunkiems kroviniams vežti ilgais ir trumpais atstumais. Atlieka nesudėtingą transporto priemonių remontą, organizuoja kapitalinį remontą ir priežiūrą, naudojasi šiuolaikine telekomunikacine įranga. Atlieka arba padeda atlikti saugų prekių pakrovimo, uždengimo ir iškrovimo darbus, naudojant įvairius kėlimo ar savivarčius prietaisus.

Modulinė profesinio mokymo programa parengta vadovaujantis C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3-79. Į šią modulinę profesino mokymo programą yra integruota Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti (valstybinis kodas 265084055), mokymo trukmė – 300 valandų.

 

 

[1] Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinę profesinio mokymo programą siekiantis įgyvendinti ar įgyvendinantis profesinio mokymo teikėjas Reikalavimų vairavimo mokykloms apraše, patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-85 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka turi turėti teisę vykdyti vairuotojų mokymą.

 


Category: Specialybės , Technikos priežiūra ir vairavimas