Jau trečią kartą VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykloje vyksta Rusijos Šiaurės ir Sibiro lietuvių vaikų ir jaunimo lietuvių kalbos ir kultūros stovykla. Šiais metais stovyklauja vaikai, kurių dauguma turi lietuviškų šaknų, iš Irkutsko, Petrozavodzko, Sankt-Peterburgo ir Maskvos sričių. Stovyklautojai mokosi lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, geografijos, tautinių šokių, tradicinių lietuviškų patiekalų gamybos. Vyksta į išvykas į istorines Lietuvos vietas (Kernavę, Trakus, Vilnių, Kauną), susipažįsta su kitais lankytinais objektais.

Liepos 13 d. mokyklos praktinio mokymo bazėje vyko tradicinių lietuvių amatų – kalvystės, juostų rišimo, vilnos vėlimo užsiėmimai. Stovyklautojai su entuziazmu darbavosi kalvėje, vėlė įvairius ornamentus, išmėgino juostų rišimo metodus.

Renginyje dalyvavo švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, kancleris Dainius Numgaudis, stovyklos iniciatorius profesorius Gintautas Želvys, mokyklos direktorius Vladas Pusvaškis. Ministrė, kiti garbūs svečiai bendravo su stovyklautojais, išbandė tradicinių amatų ypatumus. Anot ministrės, svarbu, kad mūsų tremtinių palikuonys gali mokytis lietuvių kalbos. ŠMM norėtų, kad tokio pobūdžio stovyklos taptų tradicija, padedančia Rusijoje gyvenantiems lietuviams išsaugoti tautinę kultūrą, palaikyti ir stiprinti ryšius su Lietuva.

Po užsiėmimų vyko graži šventė – Rusijos lietuvių vaikams įteikti sertifikatai.


Category: Kita