Kurkime rytojų KARTU !

Priėmimas organizuojamas į pirminio profesinio mokymo programas skirtas:

 • nebaigusiems pagrindinio ugdymo programos, suteikiant pagrindinį išsilavinimą ir profesiją;
 • nebaigusiems pagrindinio ugdymo programos, baigusiems pagrindinio ugdymo programas pagal individualizuotą programą, suteikiant profesiją.
 • Baigusiems 10 kl., suteikiant vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją.
 • Baigusiems 12 kl. Arba išklausiusiems šį kursą, suteikiant kvalifikaciją.

Priėmimo vykdymas

Norintys mokytis Alantos TVM pateikia prašymus dokumentų priėmimo komisijai (Technikumo g. 2, Naujasodžio k., Alantos sen., Molėtų r.).

Dokumentų priėmimo komisijos darbo laikas:

 • Pirmadienis-ketvirtadienis – 8.00-16.00 val.
 • Penktadienis – 8.00-15.00 val.
 • Pietų pertrauka – 12.00-13.00 val.
 • Nuo 2015 m. birželio 15 d. komisija dirba šeštadieniais, 8.00-12.00 val.

Informacija teikiama tel. 8383 58 337, el. paštu alzum@is.lt

Priėmimui reikalingi dokumentai:

 • Įgyto išsilavinimo pažymėjimas;
 • paso/asmens tapatybės kortelės arba gimimo liudijimo kopija;
 • 2 fotonuotraukos (3×4);
 • sveikatos pažymėjimas (086 /a forma, 027-1a forma – pateikia stojantieji mokytis pagal profesinio mokymo kartu su pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas);
 • užsienio kalbos kalbinės kompetencijos lygio nustatymo pažyma (pateikia stojantieji mokytis pagal profesinio mokymo kartu su vidurinio ugdymo programa);
 • prašymas (pildomas vietoje).
 • papildomi dokumentai (kopijos).

Turime galimybę apgyvendinti bendrabutyje.

2016-2017 m.m. PRIIMA MOKINIUS Į ŠIAS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS
Mokinių priėmimo tvarka 2015-2016 mokslo metams


Category: Svarbūs