Šiandien, I gimnazijos klasės mokiniai, matematikos pamokoje mokėsi matuoti didelių objektų (eglės) aukštį. Pamokos pradžioje klasėje pasidarė brėžinius. Lauke jiems reikėjo išmatuoti savo ūgį, savo šešėlio ilgį ir eglės šešėlio ilgį. Surašę gautus duomenis į lapą, grįžę į klasę, atitinkamų formulių pagalba, apytiksliai apskaičiavo mokyklos kieme augančios eglės aukštį. Palyginę visus gautus duomenis, gavo panašius rezultatus.

Įgytas žinias mokiniai galės pritaikyti savo namų aplinkoje norėdami nustatyti stulpo, medžio ar kito objekto aukštį.


Category: Pamokos