Rugsėjo 21 dieną IIg klasės mokiniai aplankė APRC biojėgainę, kur sužinojo kad biodujų gamyba iš organinių atliekų (mėšlo, mėsos cecho atliekų), anaerobiškai apdorotų bioreaktoriuje, leidžia apsirūpinti šilumine bei elektros energija. Pamatė talpyklą, kurioje atliekos išmaišomos, o po to savo darbą atlieka bakterijos. Šią talpyklą – rezervuarą dengia baliono formos kupolas. Susidariusios dujos paduodamos į elektros kogeneratorių, o jų perteklius – sudeginamas. Likęs sausas dumblas yra nuostabi trąša daržams ir gėlynams. Moksleiviams buvo smalsu sužinoti iš ko sudarytas kintamos srovės generatorius, kuo skiriasi generatorius nuo kogeneratoriaus, kiek elektros energijos biojėgainė pagamina ir kam ji panaudojama. Už edukacinės pamokos metu suteiktas
žinias dėkojame APRC darbuotojui P. Zenevičiui.

Fizikos mokytoja A. Zenevičienė


Category: Pamokos