proj_hansa_ecvet

2015 m. rugsėjo 29 dieną vyko projekto HansaECVET baigiamoji konferencija Švedijoje, Stokholme. Projekte dalyvavo profesinių mokyklų atstovai iš visų Pabaltijo valstybių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Danijos, Vokietijos ir Lenkijos, o taip pat buvo pakviesti ir valdžios atstovai, politikai, švietimo specialistai, projekte dalyvavę mokiniai. Projekto tikslas – skatinti ECVET kreditų diegimą Baltijos regione. Konferencijos pranešėjai iš skirtingų šalių akcentavo profesinio mokymo svarbą ir didelį dėmesį skyrė profesinių mokyklų ir verslo bendradarbiavimo stiprinimui, vertinant mokinių gebėjimus ir suteikiant kompetencijas, reikalingas šiuolaikinei darbo rinkai.

Projekto metu sukurtas Baltijos valstybių partnerių tinklas bus talpinamas www.hansaecvet.eu, skatinant pratęsti bendradarbiavimą kitose, ateities veiklose.


Category: Projektai , Verslas