Visą savaitę (rugsėjo 28 – 30d. ir spalio 1-2d.) mokykloje vyko Europos kalbų savaitė. Trečiadienis – skirtas lietuvių kalbai. Tądien mokyklos bendruomenei buvo pristatytas Žurnalistų klubo išleistas pirmasis laikraščio numeris „Alantos vėtrungė“ (vad. J. Bukėnienė).

Taip pat skaityta vyr. lietuvių kalbos mokytojos Jolitos Bukėnienės edukacinė paskaita „Lietuvių kalbos istorija, jos išlikimo ateities vizijos“.

Susirinkę klausytojai ypač domėjosi mūsų vienos seniausių kalbų Europoje ir net pasaulyje kilme iš bendros visų Europos kalbų mamos – IDE prokalbės, sunkiu gimtosios kalbos keliu į bendrinę ir valstybinę kalbą, turėjo galimybę paanalizuoti IDE kalbų šeimų schemą. Daugeliui buvo naujiena, kad pasaulyje yra mirusių, bet vis dar egzistuojančių kalbų. Pasirodo, nedaugeliui žinoma ir tai, kad šiandien gyvos baltų kalbos yra tik dvi: lietuvių ir latvių. Diskusija ilgokai užsitęsė dėl lietuvių, latvių ir estų kalbų giminystės, nes daug kieno iki šiol buvo manoma (matyt, suklaidino Baltijos kelio himnas „Bunda jau Baltija“ apie tris tautas seses – Lietuvą, Latviją ir Estiją), kad mūsų kalbos yra giminingos. Deja, bet lietuviai ir latviai yra broliai, o estai – tik bendros istorijos draugai, jų kalba priklauso ne baltų, bet ugrų-finų kalbų šeimai. Taip pat visus labai sudomino mokytojos pristatyti JAV mokslininkų atlikti naujausi tyrimai dėl lietuvių kalbos senumo ir unikalumo, kurie buvo skelbti „New Times“ laikraštyje praeitą mėnesį. Nebuvo nei vieno, kuris būtų pasakęs, kad viską iki paskaitos žinojo apie gimtąją kalbą ir jos istoriją.

Prasidėjus debatams dėl lietuvių kalbos ateities, auditorija skilo į dvi stovyklas – vieni, tvirtino, kad kalba išliks, o kiti – mąstė, kad tik nuo mūsų priklauso, ar išliks ir bus tokia pati išpuoselėta ir neužteršta svetimybėmis. Taigi, buvo nutarta, Europą ir jos kalbas visų pirma pradėti pažinti nuo savęs ir savo gražiosios gimtosios kalbos.

Vieno iš paskaitos klausytojų citata: „Atrodytų esu tikras lietuvis iš lietuvių šeimos, bet pasirodo, kad nieko apie save nežinojau. Jei būtų prie manęs pribėgęs koks mažas vaikas ir paklausęs: – Kas yra lietuvis ir lietuvių kalba? Būčiau neatsakęs. Tačiau dabar aš žinau, kas yra lietuvis ir lietuvių kalba. Dabar jaučiu dar didesnį pasididžiavimą gimtąja kalba“.


Category: Renginiai