(įgijus vidurinį išsilavinimą)

Mokymo trukmė 1 metai.

Apsaugos darbuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti apsaugos darbuotoju. Asmuo, įgijęs apsaugos darbuotojo kvalifikaciją, įgyja šias kompetencijas:

  • saugoti patalpas, teritorijas ir jose esantį turtą;
  • naudotis stebėjimo, apsaugos techninėmis priemonėmis;
  • numatyti veiksmus ir veikti, atsiradus objekto saugumo pažeidimams;apsaugoti asmenį;
  • vykdyti turto apsaugą; organizuoti ir vykdyti turto pervežimą;
  • naudoti fizinę prievartą, specialiąsias priemones, šaunamuosius ginklus;
  • vykdyti įeigos apsaugą ir kontrolę;
  • užtikrinti masinių renginių saugumą;
  • teikti pagalbą ekstremalių situacijų atvejais.
Įgiję apsaugos darbuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti apsaugos darbuotojais privačiose saugos tarnybose ir struktūriniuose padaliniuose.

Apsaugos darbuotojui būtinos šios asmeninės savybės: savarankiškumas, emocinis pastovumas, drausmingumas, organizuotumas, fizinis pasirengimas ir ištvermė, pareigingumas, asmeninė atsakomybė, paslaugumas, komunikabilumas, gebėjimas priimti sprendimus, siekis tobulėti.


Category: Apsaugos paslaugos