Virėjas gebės:

Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą virėją, išmanantį gastronomijos naujoves, ieškantį idėjų gaminant patiekalus, siekiantį išmokti pajusti skonio vientisumą, gebantį interpretuoti ir derinti maisto produktus.

Programoje numatyti 7 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

  • Tvarkos virtuvėje palaikymas;
  • Pasiruošimas patiekalų gaminimui;
  • Sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės vertinimas;
  • Saldžiųjų patiekalų gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės vertinimas;
  • Salotų, užkandžių ir šaltųjų patiekalų gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės vertinimas;
  • Patiekalų pobūviams gaminimas ir patiekimas;
  • Darbas su dokumentais.
  • Taip pat – 3 pasirenkamieji moduliai: Miltinių konditerijos gaminių gaminimas; Sveikos mitybos patiekalų gaminimas; Lietuviškų tradicinių nacionalinių patiekalų gaminimas.

Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytos kvalifikacijos vertinimo metu bus vertinamos kompetencijos: paruošti gamybai maisto produktus, gaminti pusgaminius, gaminti ir patiekti sriubas, padažus, karštuosius, šaltuosius ir saldžiuosius patiekalus, garnyrus bei užkandžius. Kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą.

Asmenys, įgiję virėjo kvalifikaciją, galės dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse. Baigus šią mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo studijų programas.

Sėkmingą virėjo darbą lems teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai, nuolatinis domėjimasis naujovėmis, kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas.
Virėjui svarbios šios asmeninės savybės: darbo drausmė, fizinė ištvermė, kūrybiškumas, sąžiningumas, darbštumas, tvarkingumas, atsakingumas.


Category: Maitinimas ir klientų aptarnavimas