(baigusiems 12 klasių arba išklausiusiems vidurinio ugdymo programą)

Mokymo trukmė 2 metai

Mokymo programa skirta rengti pardavėjus konsultantus, gebančius:

 • suteikti pirkėjams reikalingą formaciją apie prekių vartojamąsias ir naudojamąsias savybes, prekių kokybės rodiklius ir ženklinimą, prekių galiojimo laiką;
 • kultūringai ir profesionaliai aptarnauti pirkėją parduodant prekes;
 • dirbti prekybos įmonių įrengimais;
 • priimti, sandėliuoti, išduoti prekes;
 • prekių judėjimą įforminti apskaitos.

Siekiant šių tikslų būsimieji pardavėjai konsultantai mokomi:

 • pardavimų ir komunikacijos technologijos,
 • prekybos darbo organizavimo,
 • darbuotojų saugos,
 • sveikatos ir aplinkosaugos,
 • geros higienos praktikos,
 • maisto ir ne maisto prekių asortimento ir kokybės,
 • apskaitos pagrindų,
 • darbo kasos aparatais, kitais prekybos įmonių technologiniais įrengimais ir kompiuteriais,
 • užsienio kalbos,
 • kalbos kultūros ir kt.

Category: Verslas ir administravimas