(baigusiems 12 klasių arba išklausiusiems vidurinio ugdymo programą)

Mokymo trukmė 2 metai

Baigus programą galima tęsti studijas Utenos kolegijoje Žemės ūkio technologo kvalifikacijai įgyti.

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas turi:

 • išmanyti rinkos ekonominę sistemą, jos ekonominius dėsnius;
 • planuoti ir organizuoti žemės ūkio darbus;
 • tvarkyti ūkio veiklos apskaitą, steigti kooperatines įmones ir dalyvauti jų veikloje;
 • paruošti dirvą žemės ūkio augalams auginti, naudoti dirvos derlingumo didinimo priemones;
 • taikyti augalų apsaugos priemones;
 • auginti žemės ūkio augalus naujausiomis technologijomis;
 • ekologiškai auginti žemės ūkio augalus;
 • užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi.
 • parinkti gyvulius, paukščius tinkamus reprodukcijai ir produktyvumui;
 • šerti ir prižiūrėti gyvulius pagal naujausias technologijas, šerti juos ekologiškai;
 • išmanyti ir taikyti žemės ūkio produktų paruošimo ir realizavimo reikalavimus, sandėliuoti, realizuoti produkciją.

Sudaromos sąlygos įgyti TR1, TR2 kategorijos traktorininko kvalifikacijas.


Category: Inovatyvus žemės ūkis