Po 12 klasių trukmė –  110 mokymosi kreditų (2 metai).

Tęstiniam profesiniam mokymui –  90 mokymosi kreditų (1,5 metų).

Kvalifikacijos pavadinimas – žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis išsilavinimas

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas turi:

 • išmanyti rinkos ekonominę sistemą, jos ekonominius dėsnius;
 • planuoti ir organizuoti žemės ūkio darbus;
 • tvarkyti ūkio veiklos apskaitą, steigti kooperatines įmones ir dalyvauti jų veikloje;
 • paruošti dirvą žemės ūkio augalams auginti, naudoti dirvos derlingumo didinimo priemones;
 • taikyti augalų apsaugos priemones;
 • auginti žemės ūkio augalus naujausiomis technologijomis;
 • ekologiškai auginti žemės ūkio augalus;
 • užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi.
 • parinkti gyvulius, paukščius tinkamus reprodukcijai ir produktyvumui;
 • šerti ir prižiūrėti gyvulius pagal naujausias technologijas, šerti juos ekologiškai;
 • išmanyti ir taikyti žemės ūkio produktų paruošimo ir realizavimo reikalavimus, sandėliuoti, realizuoti produkciją.

Sudaromos sąlygos įgyti TR1, TR2 kategorijos traktorininko kvalifikacijas.


Category: Inovatyvus žemės ūkis