Šią savaitę, 12 07 ir 12 09, mūsų mokykla sulaukė svečių iš Anykščių krašto. 12 07 pas mus lankėsi Traupio pagrindinės mokyklos 14 mokinių grupė, lydima mokytojų Irutės Aleknavičienės ir Olgos Paškevičienės, o 12 09-Kavarsko pagrindinės mokyklos – daugiafunkcio centro 15-os dešimtokų grupė kartu su mokytojomis Janina Sereičikiene, Dovile Čeberekaite ir technologijų mokytoju Stasiu Bilotu. Abiejų mokinių mokiniai turėjo galimybę susipažinti su virėjo, padavėjo – barmeno, automechaniko profesijomis, o kavarskiečiai dar susipažino ir su apskaitininkės – kasininkės profesija. Profesijos mokytoja-metodininkė Dalia Žygelienė supažindino mokinius su virėjo profesija, paaiškino darbo virtuvėje ypatumus. Kol svečių merginos, padedamos mokytojos Dalios ir mūsų III kurso virėjų, kepė keksiukus, vaikinus dirbtuvėse gamybinių praktikų vadovas Stasys Skebas supažindino su automobilių mechaniko specialybe. Vaikinai stebėjo suvirinimo, tekinimo darbus, apžiūrėjo naujausią žemės ūkio techniką ir galėjo pavažinėti moderniu traktoriumi.

Kavarsko mokiniai ir mokytojai taip pat galėjo susipažinti ir su apskaitininkės – kasininkės profesija. Dirbti su kasos aparatais juos pamokė vyr.profesijos mokytoja Ramunė Dragūnienė. Svečiai iš Kavarsko susilaukė ypatingo dėmesio: juos aplankė, pakalbino ir su jais nusifotografavo Švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė, kuri kaip tik 12 09 atidarė mokykloje vykusį Švietimo ir mokslo ministerijos ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovų seminarą „Duomenimis grįstų sprendimų paieška savivaldybių švietimo pažangai“.

Tiek Traupio, tiek Kavarsko mokiniai ir mokytojai taip pat susipažino su padavėjo – barmeno profesija. Ruošti skanias kavas, plakti koktelius svečius mokė vyr.profesijos mokytoja Jolita Michnevičienė ir profesijos mokytoja-metodininkė Gintarė Jakimonytė, o joms padėjo I kurso padavėjai – barmenai.

Svečiais iš abiejų mokyklų visą laiką šiltai rūpinosi, jiems pristatė mūsų mokyklą karjeros koordinatorė Regina Dikinienė, su jais taip pat bendravo mokyklos direktorius V.Pusvaškis ir pavaduotoja ugdymui I.Kavaliauskienė.
Tikimės, kad Anykščių krašto mokiniai ir mokytojai išsivežė namo pačius geriausius įspūdžius apie mūsų mokyklą, kad lankysis čia dar ne kartą, o gal būt kai kurie mokiniai ateityje nuspręs tęsti savo mokymąsi pas mus ir įgyti ne tik vidurinį išsilavinimą, bet ir gyvenimui reikalingą profesiją.


Category: Svečiai , Tavo karjera