proj_Liet_LEADER proj_atvmAlantos technologijos ir verslo mokykla gruodžio 8 dieną pasirašė paramos sutartį ir pradeda vykdyti naują projektą „Darnus ūkininkavimas“(Nr.14PM-KU-15-1-03191-PR001). Projektas skirtas ūkininkams, jų partneriams, ūkių darbuotojams.

Projekto metu planuojame aplankyti 31 šalies rajoną ir vykdyti mokymus pagal penkias mokymo programas:

  •  Tausojamasis ūkininkavimas (396185008), 24 ak. val.
  • Aplinkosauga ir tręšimo planavimas (296185010), 10 ak. val.
  • Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas (296185007), 18 ak. val.
  • Bioenergijos (biodujų) gamyba žemės ūkyje (296152206), 8 ak. val.
  • Saulės vėjo ir geoterminės energijos panaudojimas ūkininko ūkyje (396152205), 16 ak. val.

Projekto metu bus parengta mokymo bei dalomoji medžiaga, mokymų metu dalyviai bus aprūpinami kanceliarinėmis prekėmis, maitinimu ir transportu, reikalingu mokymams vykdyti.

Projektą finansuoja Lietuvos respublika ir Europos sąjunga, paramos intensyvumas – 100 proc.


Category: Projektai