Socialinių partnerių dalyvavimas profesiniame rengime yra vienas iš svarbiausių aspektų, siekiant patenkinti darbdavių lūkesčius – parengti kvalifikuotą darbuotoją.

Balandžio 5 d. į VšĮ Alantos TVM  padiskutuoti apie žemės ūkio problemas aptarti perspektyvas ir nubrėžti tolesnio studentų bei mokinių mokymo kryptis, susirinko Utenos kolegijos Žemės ūkio studijų programos komiteto nariai, dėstytojai, profesijos mokytojai, studentai. Taip pat susitikime dalyvavo žemės ūkio specialistai, ūkininkai ir kiti socialiniai partneriai.

Būsimiems mokiniams svarbu žinoti, kad darbas žemės ūkyje gali būti ne tik sunkus, bet ir įdomus, prasmingas bei pelningas. Būtų puiku, jei studijuojantis jaunimas būtų motyvuotas ir siektų, kad jo žinios ir gebėjimai užtikrintų palankią žemės ūkio ateitį ir jo paties materialinę gerovę, suteiktų moralinį pasitenkinimą. Žemės ūkyje svarbūs tampa alternatyvūs verslai, perspektyvų turi senieji amatai, kulinarinis paveldas.

Keičiasi kultūrų auginimo technologijos, stambėja ūkiai, gaminama galingesnė, kompiuterizuota technika, kurios valdymas gana sudėtingas.  Ne kiekvienas gali valdyti šiuolaikinę žemės ūkio techniką,  to galima išmokti mūsų mokyklos bazėje.

VšĮ Alantos TVM sektoriniame žemės ūkio praktinio mokymo centre yra šiuolaikiška technika, žemės ūkio mašinos, nauji modernūs grūdų sandėliai, biodujų jėgainė. Visa tai suteikia galimybę mokiniams ir studentams įgyti gebėjimų, kompetencijų, kurie reikalingų žemės ūkiui, verslui, jiems sudarytos visos sąlygos siekti užsibrėžtų tikslų ir tęsti žemdirbystės tradicijas Lietuvoje.


Category: Renginiai