Mokyklos profesijos ir bendrųjų dalykų metodinės tarybos organizavo metodinę dieną “Gerų idėjų/patirčių mugė pamokos kokybei gerinti”. Pranešėjai pasidalino su mokyklos bendruomene savo patirtimi, idėjomis. Pristatyti inovatyvūs mokymo (si) metodai, priemonės, vertinimo ir  įsivertinimo būdai. Dėmesys skirtas mokinių motyvacijos skatinimui, psichologiniams pamokos aspektams. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai skatina mokytojus nuolat tobulėti, ieškoti ir domėtis naujovėmis, pamokas vesti netradicinėse erdvėse.


Category: Renginiai