Liepos 1-15 dienomis mokykloje vyksta jau kasmetine tapusi stovykla lietuviškų šaknų turintiems Rusijos vaikams ir jaunimui. Šiais metai į stovyklą atvyko per 30 asmenų iš Ulan-Udės, Petrozavodsko, Sankt-Peterburgo, Maskvos.

Stovyklautojai mokosi lietuvių kalbos, istorijos, geografijos, tradicinių lietuviškų patiekalų gamybos, lietuvių liaudies šokio, sportuoja. Vyksta į įvairias edukacines-pažintines išvykas po žymias Lietuvos vietas.

Tokios stovyklos – tai vienas iš būdų stiprinti priklausomumą lietuvių bendruomenei bei tautinio tapatumo jausmą.


Category: Kita , Svečiai