Mūsų mokykloje lankėsi Gardino žemės ūkio universiteto (Baltarusija) delegacija kartu su Utenos kolegijos administracija. Vizito tikslas – susipažinti su kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto vykdoma Žemės ūkio technologijų programa bei jos įgyvendinimu mūsų mokyklos bazėje. Gardino žemės ūkio universiteto prorektorių A. V. Sviridovą, kitus universiteto darbuotojus ir ūkininkus domino su žemės ūkiu susijusių programų vykdymas, kaip organizuojamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.


Category: Svečiai