Ugdykime sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą. Rinkimės sveiką gyvenimo būdą.

Mokykla 2016-2017 mokslo metais įgyvendina programą „Profesijos mokykis sveikai!” Organizuojami renginiai, diskusijos, veiklos, akcijos ir t.t. Sveikatos ugdymas yra jos stiprinimo pagrindas, kuris skatina vertybių ir elgesio formavimąsi. Sveikatos ugdymo (si) sritys:

  • sveikatos ir sveikos gyvensenos samprata;
  • fizinė sveikata (fizinis aktyvumas, sveika mityba, veikla ir poilsis, asmens ir aplinkos švara);
  • psichikos sveikata (savivertė, emocijos ir jausmai, protas ir pozityvus mąstymas);
  • socialinė sveikata (socialinis sąmoningumas ir kultūra, bendravimas, rizikingo elgesio prevencija).

Category: Svarbūs