Spalio 20 d. mokslinėje konferencijoje „Maisto technologijos ir kokybės kontrolė“ Kauno technologijos universitete dalyvavo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Kavaliauskienė, profesijos mokytoja metodininkė Dalia Žygelienė ir vyr. profesijos mokytoja Mildutė Skebienė.  Konferencijoje pristatyti pranešimai apie tvarų žemės ūkį, pristatytos naujos galimybės maisto pramonei Lietuvoje, „naujos kartos maisto produktai“ ir kt.  Aktualu buvo išgirsti KTU Maisto instituto direktorės dr. Alvijos Šalaševičienės pranešimą apie  gyvūninių maisto produktų pasirinkimą globaliu masteliu: mėsa ar dieta. Po konferencijos vyko Maisto instituto atidarymas.  Kadangi mokykla įgyvendina programą „Profesijos mokykis sveikai“, ši konferencija naudinga viešinant informaciją apie sveiką gyvenseną, formuojant teisingą sveikos mitybos sampratą.


Category: Paskaitos, seminarai , Viešasis maitinimas