Lapkričio 16 d., mes apskaitininkės ir kasininkės su mokytoja Dalia Ivanauskiene vykome į Molėtų didžiąją „Maximą“. Išvykos tema buvo susipažinti su apskaitininko – kasininko darbo vieta „Maximoje“. Atvykusios į „Maximą“ susipažinome su vyr. kasininke ir direktorės pavaduotoja.

Mūsų pokalbis prasidėjo nuo to, kokias savybes turi turėti asmuo norintis dirbti prie kasos. Uždavėme keletą klausimų, kurie buvo mums įdomus ir aktualus.

Direktorės pavaduotoja parodė kaip atkeliavusios prekės įtraukiamos į apskaitą. Įtraukimas daromas su specialiu aparatu vadinamu „kaupikliu“. Suskanuotos prekės tikrinamos su PVM sąskaita faktūra, jei viskas sutampa kompiuterio pagalba prekės užpajamuojamos. Tada prekės jau būna paruoštos pardavimui.

Dar susipažinome su išankstiniu sąskaitų išrašymu, prekių grąžinimu, perkainavimu, ir kitomis operacijomis.

Ekskursija po „Maximą“ trūko daugiau negu 2 valandas, po kurių mes supratome, kad norint būti gera apskaitininke ir kasininke reikia pradėti nuo žemiausio karjeros laiptelio.


Category: Kelionės, išvykos