“Lietuvos Junior Achievement” įregistravo VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos mokomąją mokinių bendrovę “Klevo lapas”. Veiklos rūšis – automobilių techninis ir kosmetinis aptarnavimas. Mokiniams tai puiki proga susipažinti su verslo kūrimo reikalavimais, leidimais ir pan. Automobilių mechaniko specialybės mokiniai galės įgūdžius ir gebėjimus demonstruoti atlikdami konkrečius darbus.

Daugiau apie mokomųjų mokinių bendroves (MMB)

Įkurdami MMB mokiniai įgyvendina visą verslo valdymo ciklą: įkuria įmonę, sukaupia pradinį kapitalą, planuoja, kuria savo paslaugą arba produktą bei jį parduoda, vykdo rinkodarą ir uždaro įmonę. Mokinių bendrovę kuruoja mokytojas (-a), mokytojui ir mokiniams padeda, juos konsultuoja verslo konsultantas.

MMB programa paprastai trunka nuo kelių mėnesių iki vienerių mokslo metų, jos metu mokiniai įgyvendina visus tikros bendrovės gyvavimo etapus – nuo verslo idėjos iki jos praktinio realizavimo, nuo registracijos iki jos uždarymo, pasibaigus mokomajai veiklai.

Pagrindiniai MMB bruožai:

  • MMB veiklą gali vykdyti Junior Achievement Ekonomikos ir verslo programos mokiniai.
  • Vienos mokinių bendrovės nariais gali būti tos pačios arba skirtingų klasių bei mokyklų mokiniai.
  • Vieną MMB įkurti gali ne mažiau kaip 4 mokiniai.
  • Mokinių bendrovei išduodamas leidimas veikti nustatytą laikotarpį (iki 9 mėn.).

Statusas:

  • JA mokomoji mokinių bendrovė veikia pagal akcinės bendrovės modelį.
  • Visi mokiniai, įkūrę MMB, tampa direktorių valdybos nariais.
  • Akcininkai, nepriklausantys MMB įkūrusiai komandai, nėra direktorių valdybos nariai ir neturi sprendžiamojo balso.
  • Mokinių bendrovė vykdo tik leidime nurodytą veiklą ir veikia laikydamasi mokinių bendrovės įstatų.
  • Mokomoji mokinių bendrovė nėra savarankiškas juridinis asmuo.

Kiekviena mokinių bendrovė privalo turėti verslo konsultantą, kuris padėtų mokiniams praktiniais ir strateginiais patarimais. Verslo konsultantai – žmonės sukaupę įvairios praktinės patirties versle. Šie žmonės šiuo metu dirba versle arba jau yra įkūrę savo verslą. Taip pat, konsultuoti padeda ir LJA alumni nariai, kurie mokykloje patys kūrė MMB ir sėkmingai vykdė savo veiklą.

Šaltinis: http://lja.lt/index.php/apie-mus/lja-kas-mes-esame


Category: Transportas , Verslas